Navigácia

 • Základný plavecký výcvik

  Od 14.-18. mája sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku  - v Prešove, v školskom bazéne Šťuka - na ZŠ Mirka Nešpora. Napriek prvotným obavám sa s vodným prostredím skamarátili a každým dňom zlepšovali  svoje plavecké schopnosti. Za svoju aktivitu si vyslúžili  "Mokré vysvedčenie" i malú odmenu.  Veríme, že nadobudnuté znalosti sa  budú i naďalej zlepšovať počas  letných prázdin na kúpaliskách.   Mgr. Prestlová K., Mgr. Harčariková A., Mgr. Gregová M. a Mgr. Dlugoš J.

 • Krajské kolo florbalovej SK ligy

  V dňoch 24. a 25. apríla 2018 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili krajského kola florbalovej SK ligy v Poprade – Matejovciach. Odohrali sme po štyri vyrovnané zápasy, no ani v jednom sa nám nepodarilo vyhrať. Aj jedno aj druhé družstvo uhralo dve remízy a dvakrát prehralo. Obsadil sme zhodne 5. miesto, z čoho vládlo veľké sklamanie. Neostáva nič, len ďalej tvrdo pracovať, trénovať a veriť, že budúci rok sa nám podarí posunúť ďalej.

  výsledky: žiaci                                                                      výsledky: žiačky

  Spišské Bystré – Veľký Šariš  3 : 2 sn                         Spišské Bystré – Veľký Šariš  2 : 1 sn

  Vranov n. Topľou - Veľký Šariš  6 : 4                          Sečovská Polianka – Veľký Šariš 2 : 1 sn

  Snina Študentská - Veľký Šariš  1 : 0                          Snina Komenského – Veľký Šariš 2 : 0

  Hanušovce n. Topľou - Veľký Šariš 3 : 2 sn                   Vranov n. Topľou – Veľký Šariš  1 : 0

   

  žiaci: R. Skalka 6.A, S. Petruš 7.A, D. Popovič 7.A, P. Fabián 7.B, D. Ščepita 7.B, D. Tomaščík 7.B, K. Skalka 8.A, P. Frajt 8.A, S. Cuper 8.B, S. Šimko 8.B, T. Jakabčin 8.B, P. Palička 8.B, Š. Dzugas 9.A, M. Foriš 9.A,

  žiačky: Z. Šarossyová 7.B, T. Horanská 7.B, D. Futejová 7.B, M. Kušnírová 7.B, I. Prusáková 7.A, S. Bykárová 8.A, A. Havrilová 8.A, A. Hudyová 8.A, M. Matisková 8.B, V. Demeterová 8.B, V. Futejová 8.B, S. Šarossyová 8.B, Ľ. Ridilová 9.A,                      Mgr. J. Dlugoš, Mgr. K. Pažická

 • DEŇ ZEME V ŠKD

  Deň Zeme je na našej škole už tradíciou. V piatok 20. apríla ho deti z ŠKD oslávili s krásnym počasím na školskom dvore.V edukačných aktivitách si overili svoje vedomosti o separovaní, recyklácii  a spoločným dielom Štvorlístok vytvorili z prírodnín krásny pozdrav pre našu planétu.  pani vychovávateľky z ŠKD

 • Ochraňujeme prírodu a zvieratká okolo nás.

  Pod týmto názvom sa v rámci Projektu Zelená škola v elokovanom pracovisku Korpáš uskutočnila zaujímavá beseda, ktorá bola venovaná našim najmenším. Deti sa spolu s pani učiteľkou najprv rozprávali o zvieratkách žijúcich v lese, vymenovali si aj všetky domáce zvieratká a zároveň si pripomenuli, ako sa o ne s láskou staráme počas všetkých ročných období. Nezabudli sme ani na krásnu prírodu, ktorá je všade okolo nás a na jej ochranu. Počas besedy sme premietli deťom prezentáciu pod názvom Hádaj, aké zvieratko je na obrázku a odlíš ho aj podľa zvuku. Popri tom sa deti zabavili rôznymi aktivitami ako maľovanie zvierat na kamene a zahrali si aj pexeso s tématikou zvierat. Deti sa prostredníctvom zážitkového učenia o zvieratkách veľa naučili, pochopili, že všetko živé okolo nás treba ochraňovať. Niektoré deti s láskou rozprávali aj o svojich zvieratkách, ktoré majú doma. PhDr. Andrea Marušinová

 • Moje obľúbené zviera

  Tematický celok ŽIVOČÍCHY v prírodovede pre 3. ročník sme so žiakmi 3.A triedy ukončili veľmi pekným a tvorivým spôsobom. Za domácu úlohu mali žiaci pripraviť pracovný list o svojom obľúbenom živočíchovi. Podmienkou  výstupu bolo, aby sa každý žiak doladil kostýmom alebo zaujímavou škraboškou či maskou svojho živočícha, ktorého si vybral. A takto to dopadlo...     Mimochodom, viete, čo je charza žltohrdlá???          Mgr. Peregrinová Z.

 • Florbalový turnaj

  Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy ukázali svoje schopnosti a šikovnosť s hokejkou a loptičkou na florbalovom turnaji, ktorý sa konal v stredu 18. 4. 2018. Účasť bola výborná. Našli sa aj odvážne a šikovné dievčatá, ktoré si prišli zahrať. Utvorili sme štyri družstvá, ktoré si medzi sebou vyskúšali svoje zručnosti. Ani brankári sa nadali zahanbiť a svojimi „kúskami“ vychytali množstvo striel na bránku. Aj preto padlo len málo gólov, ktoré rozhodli o víťazstve a umiestnení jednotlivých družstiev. Víťazstvo vždy poteší. Najdôležitejšie však bolo, že si chlapci aj dievčatá dobre zahrali. Víťazí aj všetci hráči boli za svoje snaženie odmenení chutnou  čokoládou. Už teraz sa tešíme na ďalšie zápasy.      Mgr. Mária Očipová

 • Súťaž v prehadzovanej - mladší žiaci a žiačky.

  Dňa 13.4.2018 sa na ZŠ. Šrobárová, Prešov uskutočnila súťaž v prehadzovanej. Našu školu reprezentovali žiaci zo 4. ročníka. Menovite zo 4.A : Andrijko M., Bicák M., Ondrášková V. Zo 4. B triedy: Bykárová V., Sinai J., Peregrin B., Čeľovský A . Žiaci odohrali 2 zápasy proti ZŠ. Šrobárová „A“ a ZŠ. Šrobárová „B“ . Našim  štvrtákom sa podarilo obidva zápasy vyhrať  a postúpiť  zo skupiny.  Mgr. Pažická K.

 • Okresné kolo Slávik Slovenska

  V piatok 13. apríla sa Slávik našej školy Nikolas Kormaník zúčastnil okresnej súťaže Slávik Slovenska. Tá sa už po 28 - krát koná pod záštitou majstra Petra Dvorského. Víťazov školských kôl tento rok hostilo CVČ – ABC v Prešove. V silnej konkurencii náš Nikolas, žiak 4.B triedy, získal vo svojej kategórii 1. miesto a postupuje tak na krajské kolo súťaže, ktoré bude v PKO v Prešove dňa 24. mája 2018. Nikolasovi touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole. Mgr. Peregrinová Z.

 • DEŇ NARCISOV

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 22.krát, do ktorej sa každoročne zapája aj naša základná škola. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vysielali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Aj my sme 13. apríl 2018 zmenili na lepší deň a prispeli sme Lige proti rakovine sumou 265 eur. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec patrí veľké poďakovanie.   PaedDr. Janka Ščerbáková

 • Beseda o živote Eleny Lackovej

  Koncom marca – 27. sme si pripomenuli výročie narodenia známej rómskej spisovateľky a autorky viacerých divadelných hier  Eleny Lackovej. Narodila sa v roku 1921 vo Veľkom Šariši. Keďže na našej škole pôsobí jej vnučka Alenka Ferencová, využili sme túto možnosť a pozvali sme ju na besedu s našimi žiakmi na Nám. sv. Jakuba. Deti mali možnosť vypočuť si priamo z úst vnučky spisovateľky všeličo z jej života. Dozvedeli sa o jej zážitkoch z detstva a mladosti, o jej štúdiách i tvorivom živote. Elena Lacková bola vôbec prvá spisovateľka, ktorá tvorila v rómskom jazyku. Je autorkou divadelnej hry Horiaci cigánsky tábor, dvojjazyčnej knihy Rómske rozprávky – Romane paramisa   a mnohých poviedok. Deti sa počas besedy živo zapájali do rozprávania o spisovateľke a o jej knihe Rómske rozprávky a nakoniec podarovali pani učiteľke obraz spisovateľky, ktorí sami namaľovali.    Mgr. Zuzana Jackovičová

 • ZÁPIS do 1.ročníka

 • Krížová cesta

  Pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou, kedy sa pred 2000 rokmi odohrávala v Jeruzaleme udalosť, ktorú si pripomíname práve vo veľkom týždni. Tou udalosťou je Krížová cesta. Aj mi učitelia spolu s našimi žiakmi z elokovaného pracoviska Korpáš sme si  formou divadelného predstavenia pripomenuli Krížovú cestu. Na škole sa zastavil čas a cez  zastavenia sme sa preniesli na Golgotu. Cez rozsudok až po samotné ukrižovanie sme hlbšie pochopili zmysel a význam Krížovej cesty.  Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie prijalo aj vedenie školy a pán kaplán.  Mgr. Ľubica Kozáková

 • DEŇ VODY

  22.3. je DŇOM VODY, preto sme sa MY, žiaci 1.stupňa v tematickom vyučovaní venovali práve tejto vážnej téme. Cieľom Svetového dňa vody v roku 2018 bolo upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zdôrazňuje  najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. Nezabúdaje I MY , že voda je cennejšia ako zlato a preto sa k nej I tak správajme.     :D žiaci a p. učiteľky 1.stupňa.

  Aj v ŠKD si deti pripomenuli dôležitosť a vzácnosť VODY - tvorili projekty, kreslili obrázky, hrali hry a súťažili pani vychovávateľky z ŠKD

  ,,Bez vody nebude jedlo, bez jedla nebudeme my ....“                        

  Týmto mottom sme si žiaci a učitelia na pracovisku Korpáš , rôznymi aktivitami pripomenuli Deň vody, ktorý je určený na 22. marec. Krátkym videom pod názvom kolobeh vody  sme si ukázali ako voda  vzniká a aké môže mať podobenstvo.   Rozprávali sme sa o tom  čo je to voda, prečo potrebujeme vodu, ako šetriť vodu a predovšetkým ako ju máme  ochraňovať.   A čo je najdôležitejšie pre nás školákov v škole a doma ? Dodržiavanie pitného režimu , triedenie odpadu, čím  predídeme nezčisťovaniu vody a prírody všeobecne.                                                                        Výstupom tejto aktivity je pre všetky triedy na tomto pracovisku nakresliť kolobeh vody. Aktivitu Deň vody sme ukončili napitím sa čistej vody z vodovodu.             Mgr. Ferencová Alena

 • Svetový deň Downovho syndrómu

  21. marec – deň ako každý iný a predsa výnimočný. Výnimočný v tom, že konečne prichádza tak vytúžená jar. Pre nás všetkých asi najpozitívnejšie obdobie roka. Tento deň  v sebe skrýva ešte jednu výnimočnosť. Je Svetovým dňom Downovho syndrómu. 21 je  poradovým číslom toho - pre väčšinu z nás - osudného chromozómového „páru“. Mnoho ľudí, ktorých sa to priamo netýka, nepozná bližšie problematiku Downovho syndrómu. Vieme, že takí ľudia sú, možno ich aj registrujeme medzi sebou, ale nepoznáme  ich bližšie. Preto sme sa v tento deň trošku pozastavili a cez prezentáciu nahliadli do vnútra choroby Downov syndróm. V závere sme si vytvorili slniečko z rúk odtlačkov detí, ktoré nám bude pripomínať dôležitosť tejto choroby. Čo dodať na záver? Sú možno iní, no stále sú to ľudia. A možno s väčšími prejavmi ľudskosti, než si viete vo svojom svete zdravých predstaviť.  Mgr. Ľubica Kozáková

 • Deti milujú rozprávky a inak to nie je ani v ŠKD

  Počas celého marca, ktorý bol venovaný knihám a čítaniu, sme sa  zoznámili s najznámejšími slovenskými ľudovými rozprávkami aj rozprávkami viacerých svetových autorov. V jedno krásne rozprávkové, marcové popoludnie  sme sa rozhodli, že si pripravíme rozprávkový kvíz a dramatizáciu známej ľudovej rozprávky Červená čiapočka. pani vychovávateľky z ŠKD

 • SÚŤAŽ

 • Prváci v mestskej knižnici

  Tak ako aj po iné roky sa aj v tomto školskom roku boli naši prváci slávnostne zapísať do mestskej knižnice. Prváci z A-čky tak spolu so svojou triednou učiteľkou M. Gregovou učinili 21. marca a ich spolužiaci z B-čky s pani učiteľkou K. Miženkovou zasa o deň neskôr. Pracovníčky knižnice ich milo privítali a všetko potrebné vysvetlili a poukazovali. Odrazu sa tam zjavila aj rozprávková sudička Katarína, ktorá všetkých prváčikov slávnostne pasovala za riadnych členov mestskej knižnice a rozdala im aj úplne novučičké čitateľské preukazy. V závere im ešte prečítala krátky úryvok z rozprávkovej knižky. Tak si už prváci konečne mohli samostatne vypožičať svoju prvú knihu, ktorú po prečítaní pôjdu opäť spoločne do knižnice vrátiť a vymeniť za inú. PaedDr. K. Miženková

 • Týždeň s knihou

  Keďže je marec mesiac knihy, navštívili sme so žiakmi z Námestia sv. Jakuba 14. marca miestnu knižnicu. Pani knihovníčka si pre nás pripravila čítanie zo známej rozprávkovej knihy Puf a Muf. Príbehy z knihy nám čítala nie len pani knihovníčka, ale aj naše žiačky. Potom sa všetci zapojili do krátkeho kvízu, ktorý preveril žiacke vedomosti. A keďže nás dopoludnie v knižnici zaujalo, vypožičali sme si knihy, ktoré si chceme prečítať. A náš záujem o knihy neostal iba pri návšteve knižnice. Na ďalší deň sme si pripravili súťaž v recitovaní. Zúčastnili sa nej všetky triedy. Aj keď sa spočiatku naši recitátori hanbili, napokon si chceli niektorí svoje vystúpenie zopakovať ešte raz. Dokonca sme sa dohodli, že si podobnú súťaž zopakujeme  aj  na  budúci  mesiac.                   Mgr. Zuzana Jackovičová

 • Blahoželáme

  Srdečne blahoželáme Kamile Novotnej zo 7.A , k 1. miestu v športovej  streľbe zo vzduchovej  pušky, ktoré  dosiahla v krajskom  kole súťaže.  Pevnú  mušku a presné oko prajeme v celoslovenskom  kole súťaže. Držíme palce. 

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Dňa 6. a 7. 3. 2018 sa naši najlepší recitátori triednych kôl zúčastnili školského kola Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Svojimi ukážkami predviedli svoj talent a potešili nielen divákov, ale aj porotu, ktorá to mala pri rozhodovaní naozaj ťažké.

  K tým najlepším patrili:

  Prednes poézie:                                                         Prednes prózy: 

  I. kategória                                                                  I. kategória

  1. miesto –Nikolas Kormaník   4.B                           1. miesto – Zina Dziaková 3.B
  2. miesto – Ema Pleceníková-Gašparová  2.B         2. miesto – Tomas  Kalina 2.B
  3. miesto – Dorota Minčíková  3.B                            3. miesto – Viktória Vavreková 2.A

   

  II. kategória:                                                               II. kategória
  1. miesto – Ema Lujza Kohániová  6.A                  1. miesto –Ela Peregrinová   5.B
                                                                                     2. miesto – Anna Mizeráková  5.A
                                                                                     3. miesto – Sára Sarossyová   6.A
                                                                                     3. miesto – Alica Dzugasová   5.A

                                                              
  III. kategória:                                                              III. kategória:
  1. miesto – Diana Fogašová 7.A                             1. miesto – Nina Gombárová  7.A 

  3. miesto – Nelly Janeková  8.B

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich kultúrny zážitok. Víťazom držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.3. – 23.3. 2018 v Prešove.  Mgr. Micheľová Ľ., Mgr. Dobrovičová L., PaedDr. Daňková A. a pani učiteľky 1.stupňa

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľký Šariš
  Školská 29
  082 21 Veľký Šariš
 • +421 517762718 /riaditeľka školy/
  +421 517762214 /kancelária školy, fax/
  +421 517762415 /školská jedáleň/

Fotogaléria