Navigácia

 • Kampaň Červené stužky 2018

  V rámci projektu prevencie HIV/AIDS sa žiaci a učitelia našej školy zapojili do 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2018 s rôznymi aktivitami. V novembri sme v spolupráci so školskou psychologička pripravili pre žiakov 5. až 9. ročníka špeciálnych tried ZŠ besedu na tému „Obchodovanie s ľuďmi“, v školskom rozhlase odznela relácia   o   kampani Červené stužky v roku 2018 a o prebiehajúcich aktivitách školy. V termíne od 26. novembra do 3. decembra 2018  sme tvorili  a nosili červené stužky. Za aktivity našej školy pre 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky sme získali diplom - Poďakovanie,  kalendár kampane na rok 2019,  plagáty a letáky . Poďakovanie  patrí všetkým aktívnym žiakom a učiteľom školy. Zvlášť Lýdii Fabiánovej zo 6.A, ktorá za svoju výtvarnú prácu získala cenné 3.miesto. Srdečne jej blahoželáme.  koordinátorka  projektu: PaedDr. M. Demeterová

   

 • Novinky z ŠKD

  Deti z ŠKD potešilo pred Vianocami divadlo Etudy s rozprávkou Polepetko. Ľudová rozprávka prezentovaná zábavnou formou vyčarila nejeden úsmev na detskej tvári. Ďakujeme.

 • Predvianočný čas v škole

  Počas tretieho adventného týždňa, dňa 12. decembra, sa brány našej školy otvorili všetkým, ktorí spolu s nami túžobne očakávali príchod Vianoc. Pre našich hostí – rodičov a známych, sme pripravili vianočnú burzu, do ktorej mohli svojimi výrobkami prispieť všetci. Mohli ste na nej nakúpiť ručne vyrobené vianočné ozdoby, perníky a cukrovinky či oblátky alebo ponúknuť sa vianočným punčom, či čajom. Peňažný výťažok z burzy bol v sume 250€ a bude rozdelený siedmim rodinám na charitatívne účely.

  Súčasťou vianočného popoludnia bol aj vianočný program. V úvode sa prítomným s posolstvom adventu a Vianoc prihovoril kaplán Martin Štieber a pani riaditeľka Mgr. Alena Vargová. V programe sa prezentovali žiaci ŠKD básňami, tancom a piesňami a spevom žiačky druhého stupňa. Vianočné koledy a vinše predniesli žiaci z detského folklórneho súboru pri ZŠ Ďatelinka.

  V závere vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť toto milé popoludnie a prajme si veľa takýchto príjemných a tvorivých dní v našej škole. Mgr. Erika Rodáková

  A je to tu opäť!  Čas, ktorý topí ľady v srdciach, prináša radosť a lásku do každého domu. Je to čas zimných radovánok, ticha, pokoja a  čas túžobného očakávania kúzelných Vianoc. Aj u nás vládne každý rok táto čarovná atmosféra v podobe vianočného programu našich žiakov. Tento rok tomu nebolo inak. Žiaci z elokovaného pracoviska si pripravili vianočný program. Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie prijalo aj vedenie školy. V závere vystúpenia sme si spoločne zaspievali vianočné pesničky a  spoločne sme si zaželali spokojné a požehnané Vianoce. Mgr. Ľubica Kozáková

 • Kytička domovine

  V pondelok 17. decembra 2018 sa súrodenci Kormaníkovci Julka z 1. A  a Nikolas z 5. B zúčastnili  21. ročníka súťažnej prehliadky v sólovom ľudovom speve pod názvom Kytička domovine na Súkromnej základnej škole pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti na Bernolákovej ulici v Prešove.                                        Julka si zo svojej kategórie priniesla krásne 2. miesto a Nikolas si vyspieval  v silnej konkurencii medzi dievčatami pekné 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. Mgr. Zuzana Peregrinová

 • Vianočná burza

  Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

 • Fenomény sveta

  K najnovším prírastkom našej interaktívnej  knižnice patrí projektový  balík Fenomény sveta - časť VODA. Ide o moderné vzdelávacie  materiály, ktoré sú efektívnou súčasťou výučby. Poskytujú kompletnú videoknižnicu s informáciami k 450 videám od BBC, hru Expedícia Fenomény sveta a sprievodcu  portálom. Tešíme sa na zážitkové interaktívne vyučovanie.

 • Mikuláš, Mikuláš...

  Vo štvrtok 6.12.2018 zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

  Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bolo prekvapenie pre žiakov prvého stupňa, kde k nim zavítal samotný sv. Mikuláš s pomocníkmi. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli spolu so sv. Mikulášom, anjelikmi a čertíkmi si zaspievať veselú vianočnú pesničku „Rolničky, rolničky " a predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš ich za to odmenil sladkosťou. Nadmieru spokojné tak boli obe strany.

  Aj pre druhý stupeň si sv. Mikuláš vyhradil triedne návštevy a postupne tak navštívil triedy piateho až deviateho ročníka. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli-Viktória Rusňáková,Nelly Janeková a čertikovia – Vanda Kaščáková, Veronika Mizeráková a Silvia Bykárová prevtelené do žiačok deviateho ročníka. Všetko nakoniec dobre dopadlo a po predvedení vrcholných výkonov najmä samotného Mikuláša – Karol Skalka, boli aj žiaci druhého stupňa Mikulášom patrične odmenení.

  Mikuláš vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento sviatočný adventný čas popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.  Mgr.Klučárová M.

  MIKULÁŠKO zavítal aj na Korpáš.... a bolo že to veselosti.

 • SK florbalová liga žiakov a žiačok

  Počas novembra naši žiaci a žiačky odohrali 2. kolo okresnej súťaže vo florbale. 13. 11. 2018 odohrali žiačky svoje zápasy vo Finticiach. V prvom dôležitom súboji s domácimi Finticami prehrali 6:0, následne si aspoň trocha napravili chuť po víťazstvách nad Raslavicami 2:1 a Šarišskými Michaľanmi 4:1. Naše žiačky po dvoch kolách nakoniec obsadili v skupine 2. miesto a tento rok sa nepredstavia na krajskom turnaji.

  Naši žiaci majú za sebou vydarené okresné kolo, keď ani v jeho druhom kole nenašli premožiteľa a so šiestimi víťazstvami vyhrali skupinu Šariš. V druhom kole vyhrali s Raslavicami 7:2, so Šarišskými Michaľanmi 4:1 a s Finticami 3:1. Našim najlepším strelcom bol v okresnom kole Tadeáš Jakabčin (9.B) so 17 gólmi. Vo februári sa žiaci zúčastnia krajského kola, na ktoré sa budú svedomito pripravovať, aby dosiahli lepšie výsledky ako minulý rok. Držte prsty.  Mgr. Dlugoš J.

 • Nie drogám !

  Tretí novembrový týždeň je už tradične Európskym týždňom boja proti drogám. Pri tejto príležitosti sa na našej škole dňa 23.11.2018 konalo športové podujatie s názvom Nie drogám. V telocvični boli pre žiakov 5. až 8. ročníka pripravené 3 športové a 1 vedomostná disciplína. Za každú triedu súťažilo 6-členné družstvo povzbudzované ostatnými spolužiakmi. V jednotlivých ročníkoch zvíťazili tieto triedy: 5. ročník – 5.B, 6. ročník – 6.A, v 7. ročníku za našu jedinú triedu 7.A súťažili 2 družstvá – chlapci vs. dievčatá, pričom víťazmi sa stali chlapci a v 8. ročníku zvíťazilo družstvo 8.A. Týmto podujatím sme si pripomenuli dôležitosť zdravého životného štýlu bez závislostí. Všetky družstvá sa zúčastnili s tým správnym nasadením a patrí im uznanie. Žiaci 9. ročníka si v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám pozreli film s protidrogovou tematikou. Mgr. M. Gubová, Mgr. D. Derfiňáková

 • Informatická súťaž iBobor

  Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Do súťaže iBobor, ktorá sa na našej škole konala 12. – 16. novembra 2018, sa v štyroch kategóriách zapojilo 64 žiakov a žiačok. Dvadsať žiakov sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. Najúspešnejšími sa stali  Juraj Koštialik 3.B, Emka Gašparová - Pleceníková 3.B,  Markus Kordiak 3. A,  Šimon Máthé 4.B a Patrik Pavur 8.B. Dvom žiakom Danielovi Jakubčovi 9.A a Dávidovi Čeľovskému 7.A  sa podarilo v súťaži dosiahnuť maximálny počet bodov.           Mgr. Dlugoš J., Mgr. Prestlová K.               Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

 • Október - mesiac Úcty k starším

  Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka,  a preto deti z Škd z úcty a vďaky uvili symbolickú kytičku tanca, piesní a básničiek pre svojich starých rodičov. Malú  ukážku  si môžete prezrieť TU: https://youtu.be/7-8I-g9B01U

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  „Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa patrí.“

  Mnohokrát zabúdame, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je aj zdravé stravovanie. 16. október – Svetový deň zdravej výživy – nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Preto sme si ho aj my počas celého týždňa od 15. 10. – 19.10. 2018 pripomenuli rôznymi aktivitami.

  Každé ráno pred vyučovaním bola ochutnávka zdravých jedál. Jeden deň to bolo ovocie, zelenina, mliečne výrobky, ale aj celozrnné pečivo s nátierkou. 
  Na hodinách telesnej výchovy si žiaci medzi sebou zahrali florbal, keďže zdravo žiť zahŕňa nielen zdravé jedlo, ale aj pohyb.

  Žiaci 1. stupňa tvorili výrobky, ktoré boli naozaj krásne. Žiaci 2. stupňa vyrábali plagát o zdravej výžive. Každý jeden bol výnimočný s originálnym nápadom. V piatok bolo vyhodnotenie týchto prác.

  1. stupeň: 1. miesto – 1.B                             

                  2.  miesto – 4. B

                  3. miesto – 3. B

  2. stupeň: 1. miesto – 9. A

                  2. miesto – 7. A

                  3. miesto – 9. B

  Počas týždňa sa žiaci zapojili do ďalšej súťaže s názvom – Kto má najlepšiu imunitu? To znamená, ktorá trieda mala najmenej vymeškaných vyučovacích hodín. Na 1. stupni zvíťazila 3. A a na 2. stupni triedy 8. A a 9. A s rovnakým počtom vymeškaných hodín. 

  Veríme, že aktivity počas celého týždňa ukázali, že zdravá strava je dôležitá pre naše telo. Preto sa riaďme múdrosťou, ktorá hovorí: „Nežijeme preto, aby sme jedli, jeme preto, aby sme žili.“ Mgr. Ľudmila Micheľová

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento rok sme počas celého októbra v našej škole vyrábali záložky v rámci 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento rok sa niesol v znamení témy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. 

  Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov predovšetkým medzi slovenskými a českými školami, ale aj medzi slovenskými partnerskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou tento rok bola Základná škola F. E. Scherera v Piešťanoch.

  Základné školy a stredné školy môžu výmenu záložiek využiť na nadviazanie spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v iných školách. Mgr. E. Rodáková

 • HALLOWEEN

  Tak ako minulý rok, tak aj tento rok, sme v posledný deň pre jesennými prázdninami na Korpáši oslavovali Halloween. Strašidelné masky  si žiaci spolu s pani učiteľkami a asistentkami učiteľa pripravili už vopred. Pre tie deti, ktoré masky nemali bolo pripravené maľovanie na tvár. Už pri prvej strašidelnej pesničke sa začali schádzať všetky masky – čarodejnice, ježibaba, netopier a mnoho ďalších. Keď sme už boli všetci,  diskotéka sa mohla začať. Trošku sme si zatancovali a zahryzli  sladké  koláčiky  a iné  dobroty. Bolo nám veľmi dobre a už teraz sa všetci tešíme na budúci rok! Mgr. Kozáková Ľ.

 • Deň otvorených dverí

    Dňa 25. októbra 2018 žiačky siedmeho, ôsmeho a  deviateho ročníka špeciálnych tried s triednou učiteľkou a pedagogickou asistentkou navštívili Odborné učilište internátne v Prešove na Masarykovej ulici v rámci 14. ročníka Dňa otvorených dverí. Videli prezentácie jednotlivých učebných odborov – inštalatér, kuchár, cukrár, murár, záhradník, z ktorých si budú môcť vybrať svoj odbor vzdelávania.  Páčilo sa im hlavne v sekcii cukrárka a kuchárka, kde si pochutnali na ich výrobkoch. Zaujalo ich  vybavenie kuchyniek, príprava a úprava jedál a sladkostí, aktivity záujmovej činnosti. Potešilo ich stretnutie s bývalými spolužiačkami z našej školy, ktoré predviedli svoje produkty v odbore domáce práce. Z predajnej výstavy si žiačky odniesli zakúpené výrobky zhotovené žiakmi OUI. PaedDr. Marta Demeterová, Marta Vyrosteková

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná  asociácia školského knihovníctva) – bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL v r.1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Pri  tejto príležitosti prebiehajú i na našej škole rôzne literárne a čitateľské aktivity.

  Žiaci druhého a tretieho  ročníka sa v pondelok, 22.10.2018 v našom školskom Literárnom  kútiku, stali súčasťou rozprávkového sveta…premenili sa na milé rozprávkové  bytosti, v obrázkovom kvíze nás presvedčili o  literárnych  znalostiach a svoje herecké výkony predviedli pri dramatizácii rozprávky. Úsmev, radosť a veselosť spríjemnili krásne rozprávkové zážitky tohoto dňa.   Mgr. Prestlová K.

 • LEONARDIUM - interaktívna výstava.

  Aj  MY, žiaci  z krúžku Tvoríme a hráme sa, sme sa 11.10.2018 nechali inšpirovať dielom Leonarda Da Vinci a zúčastnili sme sa jedinečnej zážitkovej výstavy – Leonardium. Výstava je inšpirujúca pre deti aj dospelých, dáva návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. V Leonardiu môžete manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy….choďte si TO vyskúšať!  Nám sa tieto aktivity veľmi  páčili.  Mgr. Prestlová K.

 • BURZA KNÍH

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pozývame Vás zapojiť sa do prvého ročníka knižnej burzy, ktorá bude v októbri prebiehať v našej škole. Počas najbližších dvoch týždňov môžete priniesť do školy knihy, z ktorých ste Vy či Vaše deti vyrástli, ktoré ste už prečítali alebo ktoré sa u Vás na polici už dlho povaľujú a dáte im tak "druhú šancu". Žiaci 9.B ich budú priebežne zhromažďovať a evidovať. Tí, ktorí do burzy prinesú aspoň 1 knihu, budú si počas burzy môcť zakúpiť knihu za dobrovoľný príspevok 0,50 €. Pre ostatných žiakov bude cena knihy za dobrovoľný príspevok 1,50 €. Samotná burza sa uskutoční 26. 10. 2018. Výťažok bude použitý na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice. Prosíme, aby knihy boli zachované a vhodné pre žiakov 1. a 2. stupňa (rozprávky, povesti, encyklopédie, romány, fantasy, komiksy...). Ďakujeme za podporu a spoluprácu! Mgr. L. Dobrovičová

 • KRAJSKÉ KOLO CEZPOĽNÉHO BEHU

  Dňa 11.10.2018 sa uskutočnilo Krajské kolo cezpoľného behu žiakov ZŠ. v Starej Ľubovni. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Jakabčin Tadeáš (9.B), Palička Patrik (9.B), Tomaščik Dominik (8.B). Chlapci behali v peknom počasí pod  majestátnym Ľubovnianskym hradom  v  Stredovekom vojenskom tábore. Trať bola dosť náročná – krátke strmé kopčeky striedali tiahle rovinky. Ako družstvo sa v silnej konkurencii umiestnili na 9. mieste. Chlapci získali nové skúsenosti a za reprezentáciu školy im chceme poďakovať. Mgr. Pažická K.

 • HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE

  Dňa 10.10.2018 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili geografickej exkurzii vo hvezdárni a planetáriu v Prešove. Návšteva trvala približne 1,5 hod. a pozostávala z dvoch častí: z audiovizuálneho programu  v prednáškovej miestnosti  so sprievodným slovom lektora a audiovizuálneho programu v sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou. Žiaci si zopakovali svoje poznatky o slnečnej sústave a zároveň získali aj nové vedomosti.   Mgr. Pažická

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľký Šariš
  Školská 29
  082 21 Veľký Šariš
 • +421 517762718 /riaditeľka školy/
  +421 517762214 /kancelária školy, fax/
  +421 517762415 /školská jedáleň/

Fotogaléria