Navigácia

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  „Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa patrí.“

  Mnohokrát zabúdame, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je aj zdravé stravovanie. 16. október – Svetový deň zdravej výživy – nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Preto sme si ho aj my počas celého týždňa od 15. 10. – 19.10. 2018 pripomenuli rôznymi aktivitami.

  Každé ráno pred vyučovaním bola ochutnávka zdravých jedál. Jeden deň to bolo ovocie, zelenina, mliečne výrobky, ale aj celozrnné pečivo s nátierkou. 
  Na hodinách telesnej výchovy si žiaci medzi sebou zahrali florbal, keďže zdravo žiť zahŕňa nielen zdravé jedlo, ale aj pohyb.

  Žiaci 1. stupňa tvorili výrobky, ktoré boli naozaj krásne. Žiaci 2. stupňa vyrábali plagát o zdravej výžive. Každý jeden bol výnimočný s originálnym nápadom. V piatok bolo vyhodnotenie týchto prác.

  1. stupeň: 1. miesto – 1.B                             

                  2.  miesto – 4. B

                  3. miesto – 3. B

  2. stupeň: 1. miesto – 9. A

                  2. miesto – 7. A

                  3. miesto – 9. B

  Počas týždňa sa žiaci zapojili do ďalšej súťaže s názvom – Kto má najlepšiu imunitu? To znamená, ktorá trieda mala najmenej vymeškaných vyučovacích hodín. Na 1. stupni zvíťazila 3. A a na 2. stupni triedy 8. A a 9. A s rovnakým počtom vymeškaných hodín. 

  Veríme, že aktivity počas celého týždňa ukázali, že zdravá strava je dôležitá pre naše telo. Preto sa riaďme múdrosťou, ktorá hovorí: „Nežijeme preto, aby sme jedli, jeme preto, aby sme žili.“ Mgr. Ľudmila Micheľová

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento rok sme počas celého októbra v našej škole vyrábali záložky v rámci 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento rok sa niesol v znamení témy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. 

  Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov predovšetkým medzi slovenskými a českými školami, ale aj medzi slovenskými partnerskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou tento rok bola Základná škola F. E. Scherera v Piešťanoch.

  Základné školy a stredné školy môžu výmenu záložiek využiť na nadviazanie spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v iných školách. Mgr. E. Rodáková

 • HALLOWEEN

  Tak ako minulý rok, tak aj tento rok, sme v posledný deň pre jesennými prázdninami na Korpáši oslavovali Halloween. Strašidelné masky  si žiaci spolu s pani učiteľkami a asistentkami učiteľa pripravili už vopred. Pre tie deti, ktoré masky nemali bolo pripravené maľovanie na tvár. Už pri prvej strašidelnej pesničke sa začali schádzať všetky masky – čarodejnice, ježibaba, netopier a mnoho ďalších. Keď sme už boli všetci,  diskotéka sa mohla začať. Trošku sme si zatancovali a zahryzli  sladké  koláčiky  a iné  dobroty. Bolo nám veľmi dobre a už teraz sa všetci tešíme na budúci rok! Mgr. Kozáková Ľ.

 • Deň otvorených dverí

    Dňa 25. októbra 2018 žiačky siedmeho, ôsmeho a  deviateho ročníka špeciálnych tried s triednou učiteľkou a pedagogickou asistentkou navštívili Odborné učilište internátne v Prešove na Masarykovej ulici v rámci 14. ročníka Dňa otvorených dverí. Videli prezentácie jednotlivých učebných odborov – inštalatér, kuchár, cukrár, murár, záhradník, z ktorých si budú môcť vybrať svoj odbor vzdelávania.  Páčilo sa im hlavne v sekcii cukrárka a kuchárka, kde si pochutnali na ich výrobkoch. Zaujalo ich  vybavenie kuchyniek, príprava a úprava jedál a sladkostí, aktivity záujmovej činnosti. Potešilo ich stretnutie s bývalými spolužiačkami z našej školy, ktoré predviedli svoje produkty v odbore domáce práce. Z predajnej výstavy si žiačky odniesli zakúpené výrobky zhotovené žiakmi OUI. PaedDr. Marta Demeterová, Marta Vyrosteková

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná  asociácia školského knihovníctva) – bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL v r.1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Pri  tejto príležitosti prebiehajú i na našej škole rôzne literárne a čitateľské aktivity.

  Žiaci druhého a tretieho  ročníka sa v pondelok, 22.10.2018 v našom školskom Literárnom  kútiku, stali súčasťou rozprávkového sveta…premenili sa na milé rozprávkové  bytosti, v obrázkovom kvíze nás presvedčili o  literárnych  znalostiach a svoje herecké výkony predviedli pri dramatizácii rozprávky. Úsmev, radosť a veselosť spríjemnili krásne rozprávkové zážitky tohoto dňa.   Mgr. Prestlová K.

 • LEONARDIUM - interaktívna výstava.

  Aj  MY, žiaci  z krúžku Tvoríme a hráme sa, sme sa 11.10.2018 nechali inšpirovať dielom Leonarda Da Vinci a zúčastnili sme sa jedinečnej zážitkovej výstavy – Leonardium. Výstava je inšpirujúca pre deti aj dospelých, dáva návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. V Leonardiu môžete manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy….choďte si TO vyskúšať!  Nám sa tieto aktivity veľmi  páčili.  Mgr. Prestlová K.

 • BURZA KNÍH

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pozývame Vás zapojiť sa do prvého ročníka knižnej burzy, ktorá bude v októbri prebiehať v našej škole. Počas najbližších dvoch týždňov môžete priniesť do školy knihy, z ktorých ste Vy či Vaše deti vyrástli, ktoré ste už prečítali alebo ktoré sa u Vás na polici už dlho povaľujú a dáte im tak "druhú šancu". Žiaci 9.B ich budú priebežne zhromažďovať a evidovať. Tí, ktorí do burzy prinesú aspoň 1 knihu, budú si počas burzy môcť zakúpiť knihu za dobrovoľný príspevok 0,50 €. Pre ostatných žiakov bude cena knihy za dobrovoľný príspevok 1,50 €. Samotná burza sa uskutoční 26. 10. 2018. Výťažok bude použitý na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice. Prosíme, aby knihy boli zachované a vhodné pre žiakov 1. a 2. stupňa (rozprávky, povesti, encyklopédie, romány, fantasy, komiksy...). Ďakujeme za podporu a spoluprácu! Mgr. L. Dobrovičová

 • KRAJSKÉ KOLO CEZPOĽNÉHO BEHU

  Dňa 11.10.2018 sa uskutočnilo Krajské kolo cezpoľného behu žiakov ZŠ. v Starej Ľubovni. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Jakabčin Tadeáš (9.B), Palička Patrik (9.B), Tomaščik Dominik (8.B). Chlapci behali v peknom počasí pod  majestátnym Ľubovnianskym hradom  v  Stredovekom vojenskom tábore. Trať bola dosť náročná – krátke strmé kopčeky striedali tiahle rovinky. Ako družstvo sa v silnej konkurencii umiestnili na 9. mieste. Chlapci získali nové skúsenosti a za reprezentáciu školy im chceme poďakovať. Mgr. Pažická K.

 • HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE

  Dňa 10.10.2018 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili geografickej exkurzii vo hvezdárni a planetáriu v Prešove. Návšteva trvala približne 1,5 hod. a pozostávala z dvoch častí: z audiovizuálneho programu  v prednáškovej miestnosti  so sprievodným slovom lektora a audiovizuálneho programu v sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou. Žiaci si zopakovali svoje poznatky o slnečnej sústave a zároveň získali aj nové vedomosti.   Mgr. Pažická

 • Florbalová SK liga žiačok a žiakov 2018/2019

  V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 3. ročníka súťaže SK liga organizovanej Nadáciou TV JOJ. Boli sme zaradení do skupiny Šariš, v ktorej štartujú okrem našej školy aj ZŠ Šarišské Michaľany, ZŠ Raslavice a ZŠ s MŠ Fintice. V septembri sa uskutočnilo 1. kolo turnaja v oboch kategóriách. V novembri čaká žiačky, ale aj žiakov 2. kolo, odvetný turnaj. Víťazi prvých dvoch kôl postúpia na krajské kolo.        V prvom kole naši žiaci vyhrali všetky 3 zápasy, ktoré sa odohrali v telocvični našej základnej školy. Postupne zdolali ZŠ Raslavice 6:0, ZŠ Fintice 6:1 a ZŠ Š. Michaľany 7:1, čím si zaslúžili prvenstvo v skupine.    Naše žiačky odohrali svoje zápasy na ZŠ s MŠ vo Finticiach. V prvom prehrali so ZŠ Raslavice 2:1, vyhrali so ZŠ Š. Michaľany 13:0 a so ZŠ Fintice vyhrali po nájazdoch 6:5.

  Po dobre rozbehnutom turnaji majú šancu zabojovať o postup na krajské kolo. Držte päste! Mgr. Ján Dlugoš

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Aj tohto roku sa naša škola zapojila do osláv v rámci Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého stupňa v telocvični školy súťažili v rôznych disciplínach a snažili sa získať prvenstvo pre svoju triedu. Zabavili sa jazykolamami, priraďovaním vlajok či národných jedál, skladaním matriošky, pantomímou, pamäťovou hrou, určovaním jazyka piesne... 

  Blahoželáme triede 8. A, ktorá získala v súťažiach najvyšší počet bodov, za čo si  odniesli domov aj peknú odmenu. Mgr. Pekľanská K., Mgr. Micheľová Ľ.

 • Do školy na bicykli - odovzdávanie cien.

       Základná škola vo Veľkom Šariši sa úspešne zapája do celoslovenského projektu „Do školy na bicykli“ už od roku 2015, kedy sa tento projekt začal rozbiehať. V každom doterajšom ročníku sa nám darilo a pre školu sme vyhrali stojany na bicykle, tričká, multifunkčné šatky (bufky) a iné cyklistické drobnosti pre aktívnych žiakov. Aj v minulom školskom roku 2017/2018 sme boli úspešní v kategórii: hlasovanie (lajkovanie) na facebooku, v ktorom sme sa umiestnili na krásnom druhom mieste s počtom 426 lajkov. Vyhrali sme pre školu ďalšie stojany, ktoré sú už pripevnené v areáli našej základnej školy a slúžia na zaparkovanie bicyklov. Vo štvrtok 27. 9. 2018 nám ich slávnostne prišiel odovzdať národný cyklokoordinátor projektu pán Klučka, pán Rozsár a pani Šturdíková. Žiaci, ktorí chodili celý týždeň na bicykli, dostali vrecúška s logom projektu Do školy na bicykli. Základná škola Veľký Šariš tiež získala ocenenie v podobe označenia „Škola priateľská k bicyklom“.

       Aj touto cestou sa chcem poďakovať žiakom, rodičom, kolegom a všetkým, ktorí sa zapojili do lajkovania na facebooku. Ďakujem, za každý Váš lajk aj za angažovanie sa pri získavaní ďalších lajkov od vašich priateľov a známych. Len vďaka vašej pomoci a nadšeniu pre dobrú vec sme to zvládli na výbornú.                 Mgr. Mária Očipová (školská koordinátorka projektu)

 • 1. MIESTO v cezpoľnom behu

  Dňa 27.9.2018 sa v Prešove na ZŠ. Šmeralovej uskutočnilo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok základných škôl. Našu školu reprezentovali dievčatá: Očipová (8.A), Míčová (8.A), Prusáková (8.A)  a chlapci: Jakabčin (9.B), Palička (9.B), Tomaščik (8.B). Trať viedla okolo Torysy, pričom dievčatá behali trať dlhú 1,5-2 km a chlapci 3-4 km.

  V silnej konkurencii 20 škôl  naši žiaci dosiahli krásne výsledky: dievčatá skončili zo 60 žiačok na 11, 17, a 18 mieste . Chlapci sa v rovnako silnej konkurencii nezľakli a dokázali sa presadiť : Jakabčin skončil na 2. mieste a Tomaščik na 4. mieste. Celkovo sa družstvo chlapcov umiestnilo na krásnom  1. mieste,  k čomu im blahoželáme J.  Chlapci postúpili do Krajského kola, ktoré sa uskutočni 11.10.2018 v Starej Ľubovni. Držte im palce.  Mgr. Pažická K.

 • Veselo je v školskom klube

  Školský klub detí má za sebou prvý mesiac. Tu je zopár krásnych okamihov...

 • BIELA PASTELKA 2018

  Dňa 20.9. a 21.9.2018 sa uskutočnila v priestoroch  základnej školy a aj v uliciach  mesta Veľký Šariš dobrovoľná zbierka. Vďaka aktívnym deviatačkám Viki a Tamarke, ktoré sprevádzala asistentka Slávka, sme finančným príspevkom  pomohli  nevidiacim a slabozrakým v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. Prejavili sme im svoju spolupatričnosť. ĎAKUJEME, ŽE V ROKU 2018 STE POMOHLI PÍSAŤ  PRÍBEH BIELEJ PASTELKY.      koordinátor: Mgr. Daniela Derfiňáková

 • Do školy na bicykli

  Základná škola vo Veľkom Šariši už pravidelne chodí „Do školy na bicykli“.

       Žiaci Základnej školy vo Veľkom Šariši si už zvykli na to, že do školy sa dá prísť oveľa rýchlejšie a zábavnejšie na bicykli, kolobežke alebo korčuliach. Od začiatku „cyklistickej sezóny“ sú stojany na našom školskom dvore takmer vždy zaplnené až po posledné voľné miestečko. Mimoriadne veľa nemotorových dopravných prostriedkov parkovalo na našom školskom dvore v týždni od 21. 5. do 25. 5. 2018. Tento týždeň bol totiž venovaný celonárodnej kampani „Do školy na bicykli“.

       Ranný automobilový ruch v blízkosti školy vymenil ruch cyklistický.  Zaparkované bicykle a kolobežky hovorili o  tom, že množstvo žiakov prijalo túto výzvu a do školy prišli na svojich „tátošoch“. Miesta na stojanoch sa rázom zaplnili, a tak si bicykle museli nájsť svoje parkovacie miestečko všade, kde sa len dalo. Počasie nám prialo počas celého týždňa. Aj vďaka nemu sme sa dostali k rekordným číslam.  Výzvu 150 zaparkovaných bicyklov na školskom dvore (počas jedného dňa) sme prekonali s ľahkosťou profesionálov a vyšplhali sme sa až k číslu 177. Toľko bicyklov a kolobežiek na našom školskom dvore ešte nikdy neparkovalo. Bol to krásny pohľad. Priemerne  bolo počas tohto týždňa každý deň na školskom dvore zaparkovaných  163 „ekologických dopravných prostriedkov“. Zapojilo sa 215 žiakov školy a urobili sme 815 jázd. Teší nás, že mnohí žiaci  našej školy prijali túto výzvu a aktívne sa zapájali do kampane počas celého týždňa.

       Okrem tejto hlavnej aktivity si žiaci 1. stupňa mohli vyskúšať svoje cyklistické zručnosti aj pri iných aktivitách.  Kampaň podporili aj deti zo školského klubu dopravnou výchovou dňa 24. 5. 2018.  Počasie bolo ako z rozprávky a nič nebránilo tomu, aby si tento deň naplno vychutnali.

       Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom a zamestnancom školy,  ktorí prijali túto výzvu a aktívne sa zapojili počas uplynulých dní  do projektu „Do školy na bicykli“.

  Veríme, že všetkým sa táto kampaň páčila. Určite bude mať ďalšie pokračovanie.

   

                                                                                      Mgr. Mária Očipová

                                                                                (koordinátorka ZŠ Veľký Šariš)

 • Dopravná výchova

  Kampaň do školy na bicykli podporili aj deti zo školského klubu dopravnou výchovou dňa 24.05. Počasie bolo ako z rozprávky a nič nebránilo tomu, aby si tento deň naplno vychutnali. pani vychovávateľky z ŠKD

 • DEŇ MLIEKA

  Dňa 15. mája 2018 sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa oslavuje vždy tretí májový utorok už od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Cieľom tejto udalosti je pripomenúť žiakom význam mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Na začiatku vyučovania bolo rozhlasové vysielanie, ktorého hlavnou úlohou bolo oboznámiť žiakov o význame konzumácie mlieka a vymenovania rôznych druhov mliečnych výrobkov. Počas celého dňa žiaci ponúkali svojim spolužiakom jogurty, acidofilné mlieko, maslo, nátierky a rôzne druhy syrov. Veríme, že táto akcia povzbudila žiakov k tomu, aby nezabúdali, aký veľký význam má mlieko pre náš organizmus. Tak na zdravie a dobrú chuť!   Mgr. Ľudmila Micheľová

 • Návšteva príslušníkov Policajného zboru.

  Slogan „Pomáhať a chrániť zaznel aj na elokovanom pracovisku Korpáš, kde nás navštívili príslušníci Policajného zboru vo Veľkom Šariši. Beseda bola zameraná  na dopravnú výchovu a samozrejme na dochádzku do školy. Hneď v úvode nás policajti oboznámili s dôležitosťou používania reflexných prvkov. Potom pristúpili k dôkladnému  popisu odevu, pomôcok a práce samotných policajtov. Žiaci si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu ako aj fúkanie do dregera. Policajti predviedli spôsob používania niektorých pomôcok a aj ukážku zatýkania podozrivého a nasadzovanie pút. Rozlúčili sa s nami s prísľubom opätovnej návštevy, sirénou a blikajúcimi svetlami. Žiaci strávili zaujímavé a poučné dopoludnie, za ktoré ďakujeme a veríme, že spolupráca bude pokračovať aj naďalej.   Mgr. Ľubica Kozáková

 • Základný plavecký výcvik

  Od 14.-18. mája sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku  - v Prešove, v školskom bazéne Šťuka - na ZŠ Mirka Nešpora. Napriek prvotným obavám sa s vodným prostredím skamarátili a každým dňom zlepšovali  svoje plavecké schopnosti. Za svoju aktivitu si vyslúžili  "Mokré vysvedčenie" i malú odmenu.  Veríme, že nadobudnuté znalosti sa  budú i naďalej zlepšovať počas  letných prázdin na kúpaliskách.   Mgr. Prestlová K., Mgr. Harčariková A., Mgr. Gregová M. a Mgr. Dlugoš J.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľký Šariš
  Školská 29
  082 21 Veľký Šariš
 • +421 517762718 /riaditeľka školy/
  +421 517762214 /kancelária školy, fax/
  +421 517762415 /školská jedáleň/

Fotogaléria