Základná škola Veľký Šariš

Prihlásenie
Novinky Organizácia školy Školské dokumenty Zápis do 1. ročníka Kontakt Prihlásenie
Ako rodič požiada o posúdenie príjmu

Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi o príspevky
môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií. 
Informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy, úrad alebo škola.

Zriaďovateľ alebo škola poskytne tlačivo „Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“ a „Formulár na posúdenie príjmu“.
· Rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
· Rodič predkladá príjem pri podaní žiadosti do 10. dňa v kalendárnom mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. augusta.
· Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu dieťaťa, zašle tento úrad „Vyhlásenie rodičov detí  alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“ a „Formulár na posúdenie príjmu“ s priloženými dokladmi o príjme spoločne posudzovaných osôb na posúdenie príjmu úradu príslušnému na poskytnutie dotácie.

 

pdf
Formulár
[pdf,225.8 kB]
pdf
Vyhlásenie
[pdf,140.3 kB]
 
 
 

Zoznam pomôcok

pre 1. ročník ZŠ

šk. r. 2015/2016

nájdete v sekcii

Zápis do 1. ročníka,

ďakujeme. 

Mgr. Prestlová K.

Mgr. Peregrinová L.

 

Novinky