Navigácia

Fotogaléria

To sme my ...

Piatok 29. 4. 2016

Darujte 2% z dane

Darujte 2% z dane pre žiakov ZŠ

vyhlasenie_2015_FO_detom_sarisa.pdf

Vyhlásenie a potvrdenie

od zamestnávateľa

odovzdať na sekretariát ZŠ.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis pokračuje

od 1.4.2016 - 29.4.2016

v dopoludňajších hodinách

v kancelárii školy.

Na zápis je potrebné doniesť

rodný list dieťaťa

a občiansky preukaz rodičov.

Tešíme sa na Vás !!!

Počet návštev

Počet návštev: 1722674

Navigácia

Aktuality

 

Vážení rodičia!

Má Vaše dieťa logopedické poruchy reči?

Myslíte si,

- že slovná zásoba je nedostatočná vzhľadom na vek?

- že nedosiahlo školskú zrelosť?

- má problémy komunikovať v neznámom prostredí, 

  ťažko nadväzuje kontakt s cudzími ľuďmi?

- že v dôsledku komunikačných problémov

  bude ťažko zvládať plnenie školských povinností?

- že návšteva klinického logopéda 1x do mesiaca je málo?

Ponúkame Vám riešiť pomenované problémy

zaradením dieťaťa do triedy prípravného ročníka.

 

Čo ponúka trieda prípravného ročníka Vašim deťom?

1. Vyučovací proces bude realizovať školský logopéd.

2. Vyučovací proces bude vedený hravou formou

    vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu,

    výslovnosti, slovnej zásoby, rečovej pohotovosti,

    prípadne k odstraňovaniu strachu z rečového prejavu.

3. Vyučovaie bude realizované v súlade

    s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.

4. V triede bude maximálne 10 žiakov,

    čo zabezpečí individuálny prístup ku každému žiakovi.

5. Žiak sa nenásilnou formou aklimatizuje

    do školského prostredia.

6. Prípravný ročník má iné zameranie

     a inú cieľovú skupinu žiakov ako nultý ročník.

Trieda prípravného ročníka bude otvorená od 1. septembra 2016 v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie môžete získať

u riaditeľky školy Mgr. Alena Vargová,

kontakt: 051 / 77627 18, 051 / 77622 14.

Novinky

 •   Deň narcisov je jedinečná verejno- prospešná zbierka Ligy proti rakovine do ktorej sa každoročne zapája    aj naša základná škola. Pripnutím žltého kvietku sme v piatok 15. apríla 2016 v Deň narcisov  vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu.          Tento rok sme prispeli sumou 140 eur. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec patrí veľká vďaka.                  Mgr.  Ščerbáková J.

 • Výtvarná súťaž - okresné kolo 2016

  Najlepšie ocenené práce:

  Maxim ŽILKA, 2. B, " Vesmír"

                        Marianna ČERVEŇÁKOVÁ, 4. A

                        "Vesmírne stretnutie"

 • Dňa 1.4.2016 sa brány našej školy otvorili pre tých najmenších wink, budúcich prváčikov. Predškolákov už pri vstupe vítali rozprávkové princezné so sladkou maškrtou, aby tak rozptýlili u malých školákov i tie najmenšie  obavy, či neistotu. Pokiaľ rodičia vyplnili nutné písomnosti, budúci prváci si tak mali možnosť poobzerať triedy, pozrieť film o škole, zahrať sa s kockami ...a nakoniec sa stretli so svojimi budúcimi pani učiteľkami. V malom rozhovore predviedli svoje školkarské vedomosti, vypracovali svoje prvé "školácke" úlohy. Ďakujeme i prítomným pani učiteľkám z MŠ vo Veľkom Šariši, ktorých prítomnosť bola nesmiernym prínosom.  Budúcim školákom prajeme ešte veľa milých školkarských zážitkov a tešíma sa na Vás v septembri!

 • Fyzikálna olympiáda (okr. kolo):

  Námešpetra Dávid - 1. miesto

  Hviezdoslavov Kubín (okr.kolo):

                        Petra PEREGRINOVÁ - 2. miesto    

 • Chemická olympiáda (okr.kolo):

  Kristína KRAJŇÁKOVÁ - 3. miesto

  Pytagoriáda (okr.kolo):

                        Patrik Pavur - 4. miesto

                        Florbal (okr.kolo): 4. miesto (st.žiaci)        

 • 22. marec – Svetový deň vody

       22. marec ako Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí. Tento deň vody sme si pripomenuli aj na našej škole viacerými aktivitami: čítaj viac (viď fotoalbum)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľký Šariš
  Školská 29
  082 21 Veľký Šariš
 • +421 517762718 /riaditeľka školy/
  +421 517762214 /kancelária školy, fax/
  +421 517762415 /školská jedáleň/

Fotogaléria