Základná škola Veľký Šariš

Prihlásenie
Novinky Organizácia školy Školské dokumenty Kontakt Prihlásenie

Testovanie 9

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

- priemerná úspešnosť v rámci SR (národný priemer) z matematiky: 54,67%

- priemerná úspešnosť ZŠ Veľký Šariš z matematiky: 63,28%

- rozdiel priemernej úspešnosti ZŠ Veľký Šariš z matematiky oproti národnému priemeru: 8,62%

 

- priemerná úspešnosť v rámci SR (národný priemer) zo slovenského jazyka a literatúry: 62,00%

- priemerná úspešnosť ZŠ Veľký Šariš zo slovenského jazyka a literatúry: 64,46%

- rozdiel priemernej úspešnosti ZŠ Veľký Šariš zo slovenského jazyka a literatúry oproti národnému priemeru: 2,46%

Novinky